Gasolsäkerhet

Gasol är ett rent, effektivt och flexibelt bränsle. Det är också ett säkert bränsle om man använder det rätt och förstår hur det fungerar.

Vi förklarar här hur det fungerar och vad som är viktigt att veta.