Gasolinstallation

En säker gasolinstallation är bästa försäkringen!
 

Att göra en installation av gasol i stugan/båten/villan kräver ingen behörighet/auktorisation. Att installera själv är inte så svårt bara man sett till att få rätt information och rätt matrial. Men före installation fråga alltid sak kunnig för att få rätt information och godkända produkter. Gasol är ett rent, effektivt & säkert energival om

installationen är rätt utförd och kontrolleras varje år. Om en läckindikator monteras på anläggningen är det

väldigt lätt att kontrollera tätheten närsomhelst. Installationer i stugor, båtar, villor är alltid lågtryck-

system som bara är på 30 Mbar(30 gram). Då trycket i flaskorna är mellan 2-15 bar(2-15kg) är reduceringen mycket viktig. Provkör aldrig någon gasolapparat utan reduceringsventil.

 

 

 

Tryck i flaskor vid olika temperaturer